logo

II Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej rozpoczął się w Lublinie

Inspirowaniu współpracy Unii Europejskiej i krajów zza jej wschodniej granicy ma służyć II Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, który rozpoczął się we wtorek w Lublinie. Weźmie w nim udział ok. tysiąca osób m.in. z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Podczas uroczystego otwarcia kongresu członek honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Victor Ruffy wręczył władzom Lublina Odznakę Honorową Rady Europy – przyznawaną za współpracę międzynarodową i propagowanie idei zjednoczonej Europy.

Ruffy podkreślił, że jest ona wyrazem uznania i nagrodą za liczne inicjatywy Lublina wynikające z jego woli otwarcia się na Europę. „Państwa sukcesy w budowaniu więzów przyjaźni z tak imponującą liczbą miast muszą zasługiwać na podziw. Wybrali państwo jako swoich partnerów 15 miast europejskich, obejmując cały kontynent. W ten sposób Lublin daje świadectwo swojej wierze w Europę miast” – powiedział.

Podpisane zostały także umowy partnerskie o współpracy między Lublinem a dwoma miastami na Ukrainie – Równe i Sumy.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że Lublin jest w Polsce liderem we współpracy z miastami ukraińskimi, a historia i położenie miasta predestynuje je do budowania kontaktów i współpracy między Unią a jej wschodnimi sąsiadami.

„Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lublina sytuowało nasze miasto pomiędzy Wschodem i Zachodem, na skrzyżowaniu szlaków handlowych, linii podziałów politycznych. Lublin nazywany często Bramą Wschodu stał się częścią wielkiego dziejowego procesu spotkania cywilizacji łacińskiej i bizantyjskiej, kształtowania się unii politycznej i wielokulturowej wspólnoty. Proces ten trwa nadal, a Lublin widzi swoją przyszłość jako jego kontynuator i realizator zadań Polski wobec europejskiej polityki sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego” – powiedział.

Konsul generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak podkreślił, że takie kongresy i spotkania są szczególnie ważne dla Ukrainy, która w listopadzie być może podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. „Chcemy poznawać doświadczenia Polski na drodze jej integracji z Unią. My rozumiemy, że podpisanie umowy to jest dopiero pół kroku w drodze do Unii. Mamy bardzo dużo do zrobienia w naszym państwie, żeby przybliżyć je do standardów europejskich” – powiedział.

Hrycak dziękował Polakom za wspieranie integracji Ukrainy z UE. „Z waszym wsparciem łatwiej jest wytrzymać tę presję, którą mamy w inną stronę”- zaznaczył.

W kongresie, który potrwa do niedzieli, swój udział zgłosiło łącznie ponad tysiąc osób z wielu krajów. Są to artyści, naukowcy, menadżerowie kultury, przedstawiciele środowisk edukacyjnych, władz samorządowych i państwowych, organizacji pozarządowych, politycy, dziennikarze.

Program kongresu, podzielony został na dziewięć linii programowych: dziedzictwo, konteksty, dobre zarządzanie, społeczeństwo obywatelskie, innowacje społeczne, edukacja i nauka, społeczna odpowiedzialność biznesu, turystyka, kultura dla Partnerstwa Wschodniego. Dla każdej z nich sformułowane zostały szczegółowe tezy, zagadnienia i tematy, wokół których będą się koncentrowały panele dyskusyjne.

Równolegle z obradami kongresowymi w Lublinie odbywa się festiwal pod hasłem „Integracje – Mediacje”, który pokazuje współczesną kulturę i sztukę krajów Partnerstwa Wschodniego. W programie są liczne wystawy, koncerty, pokazy filmowe. Zaplanowano II Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej, gdzie swoje prace zaprezentuje 50 ukraińskich artystów. W projekcie „PlaStforma” można będzie zobaczyć najciekawsze spektakle białoruskich artystów teatrów tańca. W ramach projektu „Connected by the Border” artyści z Gruzji, Armenii, Mołdawii, Ukrainy zaprezentują instalacje i performance realizowane w przestrzeni miasta, poruszające problematykę przekraczania granic.

Partnerstwo Wschodnie zainaugurowane w 2009 r. ma na celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Partnerstwo nie zakłada członkostwa tych krajów w UE, przewiduje jednak ich stopniową i daleko idącą integrację z unijnymi programami, gospodarką i prawem.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP