logo

C4BI w Brukseli

W dniach 16-17 grudnia 2014 r. przebywałem w Brukseli na spotkaniu komitetu sterującego oraz konferencji podsumowującej projekt Cities for Business Innovation. W ramach projektu stworzyliśmy między innymi nową procedurę Urzędu Miasta Lublin, określającą tryb postepowanie w zakresie zamówień przedkomercyjnych. Procedura ta ma wspomagać innowacyjne myślenie administracji przy składaniu zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie pod linkiem: http://www.procurers-network.com/

Więcej informacji na temat regulaminu udzielania zamówień przedkomercyjnych: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=205058

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP