logo

Tydzień walnych zebrań

W poniedziałek 8 czerwca 2015 w imieniu miasta Lublin uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Jak co 4 lata wybieraliśmy nowe władze organizacji.

W czwartek 11 czerwca 2015 już tylko w swoim imieniu uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Towarzysztwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Po wieloletnim kierowaniu tą organizacją przez prof. Kłoczowskiego wybraliśmy nowego prezesa i zarząd.

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP