logo

Europejski Uniwersytet Wschodni na półmetku

W dniu 23 września 2015 r. w lubelskim ratuszu podsumowaliśmy połowę okresu realizacji projektu partnerskiego urzędu miasta i trzech lubelskich uczelni publicznych. Projekt Europejski Uniwersytet Wschodni otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus + celem polepszenia oferty edukacyjnej lubelskich uczelni jak też pozaedukacyjnej miasta Lublin, mającej zwiększyć w naszym mieście ilość studentów zagranicznych, w szczególności z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Uczelnie – partnerzy projektu – zaprezentowały wyniki przeprowadzonych przez siebie badań, mających na celu zidentyfikowanie motywacji potencjalnych studentów, ocen studiowania w Lublinie obecnych studentów, wreszcie najlepszych praktyk 10 wybranych uniwersytetów.

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP