logo

Konferencja o ekologii i wykład na Mohylance

W dniu 10 listopada 2015 r. byłem moderatorem, a później też panelistą w ramach konferencji współorganizowanej w Kijowie przez Ambasadę Szwecji na temat mapy drogowej dla ekologii w Ukrainie. Razem z dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin prezentowałem nasz polsko-lubelski system segregowania śmieci, w tym też rezultaty projektu europejskiego, w którym profesjonalizowaliśmy zarządzanie gospodarką elektroodpadami. Dziękuję organizatorom za zaproszenie :)

W dniu 11 listopada 2015 r. przeprowadziłem prezentację w prestiżowej Szkole Biznesu Kijowsko-Mohylańskiej Akademii. Tematem było zarządzanie strategiczne rozwojem samorządu na przykładzie ostatnich 10 lat miasta Lublin. Nie obyło się również bez prezentacji realizowanych przez naszą administrację projektów w ramach programu Centrum Kompetencji Wschodnich. Dziękuję władzom uczelni oraz słuchaczom za miłe przyjęcie :)

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP