logo

Nowa organizacja

Grudniową decyzją zarządu Pracodawców Lubelszczyzny LEWIATAN zostałem ich nowym członkiem. Cieszę się na tą okoliczność, ponieważ organizacja aktywnie lobbuje na szczeblu ogólnokrajowym pozytywne dla przedsiębiorców zmiany prawa.

O działalności związku więcej dowiecie się na: http://prywatni.lublin.pl/

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP