logo

Intensywnie

Od połowy stycznia do końca kwietnia 2016 spędziłem 6 tygodni roboczych praktycznie we wszystkich obwodach Ukrainy w ramach trzech projektów finansowanych ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Prowadzone w tym czasie działania skupiały się na wsparciu eksperckim nowopowstałych gromad/gmin wiejskich, ale też na promocji systemu zarządzania partycypacyjnego w kilku miastach obwodowych.

W miesiącu maju wziąłem zaś udział w czterech kilkudniowych delegacjach służbowych Urzędu Miasta Lublin do Lwowa, Iwano-Frankiwska, Łucka, Równego, Charkowa oraz Krzywego Rogu. Wszędzie tam toczyłem dyskusje na temat nowych projektów partnerskich, jakie mogłyby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich na poprawę jakości życia mieszkańców tych ośrodków miejskich.

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP