Edukacja

W 1993 r. skończyłem Szkołę Podstawową nr 40 w Lublinie jako najwszechstronniejszy uczeń.

W 1997 r. zdałem maturę w II Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Rok wcześniej dotarłem do Finału Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Równolegle dotarłem również do finału wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Geograficznej.

Zdecydowałem się studiować na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Tam zaangażowałem się w pracę samorządu studenckiego i reaktywowałem działalność Koła Naukowego Ekoenomistów. Na Uniwersytecie dostałem też pierwsze odpowiedzialne zadania zawodowe z zakresu marketingu uczelni. W czerwcu 2005 r. skończyłem studia zdając egzamin magisterski na kierunku Zarządzanie i Marketing.

W 2010 roku skończyłem studia podyplomowe z Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Przeczytaj o mojej rodzinie »

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP