Działalność społeczna

organizacja / instytucja funkcja okres wybrane osiągnięcia
Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie członek stowarzyszenia 2013-obecnie  
think-tank
Centrum Kompetencji Wschodnich
przewodniczący rady programu, lider linii “dobre rządzenie” 2012-obecnie zorganizowałem corocznie odbywający się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, imprezę dla tysiąca uczestników, zajmujących się współpracą Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego, zaś jako imprezę towarzyszącą Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej
Zespół ds. wzmocnienia potencjału administracji samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego członek zespołu 2008-2010  
Euroregion BUG Sekretarz Zarządu 2007-2011  
Związek Gmin Lubelszczyzny Członek Zarządu 2007-2010  
Platforma Obywatelska koordynator kampanii wyborczych 2004-2006 prof. Zbigniew Zaleski został nowym parlamentarzystą europejskim,
podwojono liczbę posłów PO z regionu,
dr Adam Wasilewski został prezydentem Miasta Lublin,
wynegocjowano koalicję rządzącą w Sejmiku Województwa Lubelskiego z udziałem PO.
Platforma Obywatelska członek zarządu powiatu,
członek rady powiatu
członek zarządu regionu
członek rady regionu
członek rady krajowej
2010-obecnie
2002-obecnie
2006-2010
2006-2013
2006-2013
 
Szkoła Liderów absolwent Szkoły, 2000-2002 wybór na asystenta Szkoły, a następnie na koordynatora asystentów
Koło Naukowe Ekonomistów UMCS   1999-2005 reaktywowanie koła naukowego oraz rozbudowanie go do statusu największej organizacji studenckiej UMCS
Samorząd Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przewodniczący Samorządu Wydziału Ekonomicznego UMCS, Członek Rady Wydziału Ekonomicznego UMCS, Członek Senatu Akademickiego UMCS 1997-2005 reaktywowanie obozów adaptacyjnych I roku, wprowadzenie zimowych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych
Rada Dzielnicy Dziesiąta Członek Rady i Zarządu Dzielnicy 1997-2005 zakwalifikowanie się do programu szkoleniowego RADAR, realizowanego przez holenderską Fundację One Europe

 

Skontaktuj się ze mną »

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP