Działalność zawodowa

Organizacja / instytucja Stanowisko Okres Wybrane osiągnięcia
Doradztwo i Szkolenia właściciel 2012-obecnie przeprowadziłem rocznie dziesiątki szkoleń, seminariów, warsztatów z różnorodnej tematyki,
jestem doradcą strategicznym kilku projektów biznesowych, w tym transgranicznych,
pisałem strategie rozwoju firm oraz jednostek samorządu terytorialnego
Urząd Miasta Lublin dyrektor wydziału projektów nieinwestycyjnych 2011-obecnie kierowany przeze mnie wydział pozyskał granty zewnętrzne w kwocie dziesiątków milionów złotych, na kilkadziesiąt projektów w różnorodnych obszarach tematycznych: kultura, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, dobre rządzenie, współpraca międzynarodowa, procesy miejskie
Urząd Miasta Lublin dyrektor departamentu 2009-2011 wprowadziłem interdyscyplinarne zespoły zadaniowe do zarządzania projektami inwestycyjnymi
Urząd Miasta Lublin Sekretarz Miasta 2007-2009 wdrożyłem w UM Lublin System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz program informatyzacji, zaktywizowałem system rad dzielnic
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu wykładowca 2007-2008 stworzyłem program przedmiotu Marketing Polityczny, dedykowanego studentom specjalności komunikacja społeczna
Fundacja Janusza Palikota pełnomocnik zarządu fundacji 2005-2007  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik Akademickiej Grupy Medialnej 2004-2005 zaniechano zapowiedzianej likwidacji Radia Centrum oraz stworzono grupę złożoną z uzupełniających się mediów studenckich
Enzo sp. z o.o. wspólnik 2003-2007  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektów marketingu internetowego 2001-2004 stworzyłem pierwszy społecznościowy portal studencki w Lublinie
Agencja Marketingowa Centrum s.c. wspólnik 1997-1998  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik działu promocji i reklamy Akademickiego Radia Centrum 98’2 FM 1997-1998 wprowadziłem do radia spoty reklamowe
Katolickie Radio Lublin reporter 1996-1997  

 

Przeczytaj o mojej działalności społecznej »

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP