Projekty/programy

Projekty i programy Organizacja / instytucja Rola Okres Osiągnięte korzyści
kilkanaście projektów wprowadzających usprawnienia organizacyjne i zarządcze w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwach Euro-Konsult Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” ekspert 2008-obecnie przeszkolone setki osób z zakresu zarządzania i organizacji, wdrożone nowe standardy pracy
program Centrum Kompetencji Wschodnich Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, przewodniczący rady programu, lider linii “dobre rządzenie” 2012-obecnie koordynacja w skali miasta projektów realizowanych z partnerami z Europy Wschodniej
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej / Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego Urząd Miasta Lublin przewodniczący komitetu sterującego 2011-obecnie podczas edycji 2013 i 2014 r. impreza zgromadziła po tysiąc uczestników, zajmujących się współpracą Unii Europejskiej oraz krajów Europy Wschodniej i Kaukazu
dziesiątki projektów z grantów funduszy europejskich, szwajcarskich, europejskiego obszaru gospodarczego Urząd Miasta Lublin przewodniczący komitetu sterującego 2009-obecnie pozyskano granty zewnętrzne, a następnie skutecznie zrealizowano dziesiątki projektów w różnorodnych obszarach tematycznych: kultura, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, dobre rządzenie, współpraca międzynarodowa, procesy miejskie
wdrożenie metodyki PRINCE2 do zarządzania projektami nieinwestycyjnymi Urząd Miasta Lublin przewodniczący zespołu zadaniowego 2011 dostosowano międzynarodową metodykę zarządzania projektami do lokalnej kultury organizacyjnej i wdrożono ją do wszystkich projektów nieinwestycyjnych realizowanych w UM Lublin
program uroczystych obchodów 440 lecia Unii Lubelskiej Urząd Miasta Lublin przewodniczący zespołu zadaniowego 2009 zorganizowano uroczystą sesję Trybunału Konstytucyjnego w historycznej siedzibie lubelskiego Trybunału Koronnego; zorganizowano serię koncertów i innych atrakcji związanych z obchodami rocznicy; przyjęto i uhonorowano prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy, którzy osobiście przyjechali do Lublina
trzy projekty z grantów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Urząd Miasta Lublin przewodniczący zespołu zadaniowego 2007, 2008, 2010 stworzono Strategię Współpracy Transgranicznej Lublin-Łuck-Lwów-Iwano-Frankiwsk 2007-2013, opisano koncepcje projektów, jakie miały zostać zgłoszone do konkursów o granty europejskie; zaudytowano 3 obszary życia 8 miast ukraińskich celem przedstawienia ich najlepszych praktyk i porównania ich z Lublinem
program aktywizacji rad dzielnic Lublina Urząd Miasta Lublin Sekretarz Miasta 2007-2009 w strukturze UM Lublin stworzono nowy referat zajmujący się funkcjonowaniem rad dzielnic; wprowadzono nowe statuty dzielnic; wprowadzono rezerwę środków budżetu miasta do wyłącznej decyzji rady dzielnicy; wyłoniono rady we wszystkich dzielnicach Lublina; zorganizowano cykl szkoleń profesjonalizujących działalność dzielnicowych rad i zarządów; wporwadzono otwarte spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami dzielnic
program informatyzacji Lublina Urząd Miasta Lublin Sekretarz Miasta 2007-2009 uruchomiono nowe serwisy internetowe urzędu i jego biuletynu informacji publicznej; połączono w jedną szerokopasmową sieć komputerową wszystkie budynki urzędu i przejęto w całości od dotychczasowego operatora ruch telefoniczny wykorzystując technologię VoIP; umożliwiono “wdzwanianie się” do sieci telefonicznej urzędu poprzez użycie komputera podłączonego do Internetu; przeprowadzono pierwszy w historii UM Lublin przetarg na dostawę “impulsów telefonicznych”, dzięki czemu znacznie obniżono koszty obsługi sieci stacjonarnej urzędu; przeprowadzono przetarg na operatora telefonii komórkowej, dzięki czemu znacznie obniżono jednostkowe koszty funkcjonowania sieci mobilnej urzędu; Microsoft wręczył Urzędowi Miasta certyfikat legalności używanego oprogramowania; uruchomiono sieć hot-spotów; ustawiono kilkadziesiąt kamer w ramach monitoringu miasta; zmieniono dotychczasową numerację telefoniczną urzędu 4435 XXX na nową, bardziej intuicyjną 466 XXXX; rozpoczęto wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania urzędem; umożliwiono interesantom przesyłanie dokumentów z podpisem elektronicznym
wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Urząd Miasta Lublin pełnomocnik prezydenta / Sekretarz Miasta 2006-2009 wprowadzono nowoczesne biura obsługi mieszkańców, a w nich elektroniczne systemy kolejkowe; opublikowano w Internecie 350 szczegółowo opisanych kart usług; wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów;
kampania wyborcza do samorządu terytorialnego Platforma Obywatelska w Lublinie szef sztabu regionalnego 2006 zmiana ekipy rządzącej Miastem Lublin; zmiana koalicji rządzącej w Sejmiku Województwa Lubelskiego
kampania wyborcza do Parlamentu RP Platforma Obywatelska w Lublinie koordynator sztabu wyborczego ds. mediów i marketingu 2005 podwojono liczbę posłów PO z regionu
kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego Platforma Obywatelska w Lublinie koordynator kampanii lidera listy wyborczej 2004 prof. Zbigniew Zaleski został nowym parlamentarzystą europejskim
program restrukturyzacji Radia Centrum 98’2 FM oraz stworzenie Akademickiej Grupy Medialnej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik AGM oraz redaktor naczelny RC 2004-2005 zaniechano zapowiedzianej likwidacji Radia Centrum oraz stworzono grupę złożoną z uzupełniających się mediów studenckich
dwa projekty z grantów Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektu 2002, 2004 wypromowano wśród społeczności akademickiej Lublina postawy oszczędzania oraz przybliżono aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej
Kongres Rektorów KRASP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie członek komitetu organizacyjnego 2003-2004 wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zaznaczono rolę Lublina jako pomostu pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią
www.student.lublin.pl Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektu 2002-2004 stworzono pierwszy społecznościowy portal studencki w Lublinie
www.umcs.lublin.pl Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektu 2001 – 2002 nowoczesna strona internetowa uczelni zaczęła pełnić ważną rolę w komunikacji zewnętrznej

 

Dowiedz się więcej o działalności zawodowej »

Działam w:

  • Centrum Kompetencji Wschodnich
  • Miasto Lublin
  • Platforma Obywatelska RP