Krzysztof Łątka | Варто робити більше!
 • pl
 • uk
 • en
 • ru

Krzysztof Łątka

WARTO ROBIĆ WIĘCEJ

Proponuję zapoznać się z moim doświadczeniem
w skutecznym zarządzaniu międzynarodowymi projektami

Dowiedz się więcej
O mnie

O mnie

Od 20 lat skutecznie wspieram działania i rozwój liderów zmian w Polsce i na Ukrainie. Jeżeli masz potrzebę wdrożenia nowego projektu albo chcesz zwiększyć efektywność tego, co już od wielu lat robisz, to przeczytaj o moich różnorodnych doświadczeniach, interdyscyplinarnych kwalifikacjach i zaproś mnie oraz mój zespół do współpracy.

Przeczytaj, w czym konkretnie mogę Ci pomóc
i na kontakt@krzysztoflatka.pl opisz potrzeby, na które odpowiedzią może być profesjonalne wsparcie moje lub zespołów Mostu Biznesu i Medimost.eu.

Doświadczenie

Kompetencje

Zarządzam projektami rozwoju regionalnego

Krzysztof Łątka

Po 10 latach pracy jako dziennikarz, menedżer projektów medialnych i marketingowych, z końcem 2006 roku trafiłem do lubelskiego ratusza. Na początku zostałem wybrany Sekretarzem Miasta, a w latach 2011-2019 roku pracowałem na stanowisku dyrektora wydziału pozyskującego dla Lublina (lublin.eu) grantowe środki europejskie, zarządzającego działalnością projektową w powierzonym przez prezydenta miasta obszarze. W 2020 roku po 13 latach odszedłem z pracy w Urzędzie Miasta Lublin i skupiłem się na wspieraniu innych miast, szczególnie z Ukrainy, w zakresie ich rozwoju regionalnego.

Szczególnie bliskie mojemu sercu jest wspieranie procesu integracji europejskiej krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie biznesowym, decentralizacji władzy i społeczeństwa obywatelskiego. Z tego powodu 2012 roku współtworzyłem koncepcję i rozpocząłem koordynację programu Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich, którego sztandarowym projektem było 8 edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Jeżeli chcesz skutecznie zrealizować swój projekt i potrzebowałbyś do tego mojego fachowego wsparcia, to opisz to na: kontakt@krzysztoflatka.pl

Wspieram procesy zmiany

Krzysztof Łątka

Przez ostatnie 20 lat tysiące osób uczestniczyło w organizowanych lub prowadzonych przeze mnie szkoleniach, warsztatach, seminariach specjalistycznych, wizytach studyjnych, badaniach.

Pracowałem lub pracuję w ramach projektów/programów finansowanych przez Komisję Europejską, ministerstwa oraz agendy rządowe Polski i Republiki Federalnej Niemiec.

Jestem certyfikowanym menadżerem zarządzania projektami w ramach metodyki PRINCE2 oraz programami w ramach metodyki MSP. Systemu VCC akredytował mnie jako trenera i egzaminatora do prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami grantowymi.

Jestem absolwentem VIII edycji oraz byłem członkiem kadry trenerskiej IX i X edycji Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.

Jeżeli potrzebujesz pozyskać nową wiedzę i wykorzystać ją do wdrażania zaplanowanych procesów zmian, to opisz szczegóły na: kontakt@krzysztoflatka.pl

Tworzę i wspieram biznes

Krzysztof Łątka

W 2003 roku współzakładałem działającą do dzisiaj spółkę ENZO (www.enzo.pl). Od 2012 roku prowadzę własną działalność gospodarczą pod marką Most Biznesu (www.most-biznesu.eu), która odpowiada na potrzeby małych i dużych firm, start-up’ów, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych w zakresie wspierania procesów rozwojowych, internacjonalizacji działalności, handlu międzynarodowego, pozyskiwania grantów, zarządzania projektami i programami, realizacji procedur administracyjnych i prawnych. Głównym mianownikiem jest najczęściej współpraca transgraniczna Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego, szczególnie w ramach umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z Ukrainą.

Jestem licencjonowanym pośrednikiem pracy, którego wizytówką są projekty pozyskiwania dla polskich szpitali personelu medycznego z Europy Wschodniej - www.medsestra.pl, www.vrachi.eu. W ramach spółki Medimost, której jestem wiceprezesem zarządu, realizujemy również projekt integrowania migrantów z polskim systemem opieki zdrowotnej w ramach projektu www.vrachi.pl.

Specjalnie z myślą o start-up’ach z Europy Wschodniej prowadzę program Poland Prize Hub, w ramach którego wspieramy kilkadziesiąt zespołów ukraińsko i rosyjsko języcznych w pozyskiwaniu grantów na ich rozwój biznesowy w Polsce / Unii Europejskiej.

Jestem członkiem Związku Pracodawców Prywatnych Lubelszczyzny „Lewiatan”. - www.prywatni.lublin.pl

Jeżeli chcesz więcej zarabiać, korzystając z doświadczenia i możliwości naszego zespołu obsługującego biznes, to opisz swoje cele i potrzeby biznesowe na: kontakt@most-biznesu.eu

Rozwijam Europę Środkowo-Wschodnią

Krzysztof Łątka

W latach 1997-2005 byłem jednym z liderów Samorządu Studenckiego i Koła Naukowego Ekonomistów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w latach 2000-2002 studenckim przedstawicielem w Senacie Akademickim UMCS (www.umcs.pl).

W latach 1997-2006 byłem członkiem Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie.

Obecnie jestem ekspertem oraz trenerem kilku polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, urzędów miast i regionów, uczelni wyższych, które korzystają z mojej wiedzy w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, pozyskiwania grantów, współpracy międzysektorowej, procesów partycypowania mieszkańców w podejmowaniu kluczowych decyzji władz miast i gmin wiejskich.

Jeżeli chcesz rozwijać swoją lokalną społeczność, a nie do końca wiesz jak to zrobić, to opisz swoje potrzeby na: biuro@fresw.pl

Usługi

W czym pomagam

  Więcej o tym, w czym konkretnie mogę Ci pomóc:

  1. Dużo szkolę – najczęściej z zarządzania projektami i procesów rozwoju regionalnego – zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Uzupełnieniem szkoleń jest realizowany konsulting i coaching.

  2. Wspieram rozwój handlu międzynarodowego i internacjonalizację działalności firm z Polski i Europy Wschodniej. Dedykowany zespół młodych specjalistów analizuje niezbędne informacje potrzebne do wejścia z produktami i usługami na rynek zagraniczny. Tłumaczymy treści stron internetowych oraz innych materiałów marketingowych. Umawiamy naszych klientów na spotkania B2B, po czym wspieramy ich logistycznie, językowo i kulturowo. Monitorujemy pojawiające się na rynku przetargi i potrzeby zakupowe. Każdy klient ma dedykowanego do współpracy z nim specjalistę.

  3. Rejestrujemy cudzoziemcom firmy w Polsce. Proponujemy usługę biura wirtualnego, współdzielenia powierzchni biurowych, a nawet magazynowych. Rekomendujemy biura księgowe i prawne. Pomagamy w przechodzeniu odpraw celnych i badań sanitarnych wwożonych do Unii Europejskich towarów. Skutecznie wspomagamy procedury otrzymania kart pobytu i pozwoleń na pracę.

  Chcesz zarejestrować firmę w Polsce?

  4. W ramach Medimost.eu wspieramy procesy rozwoju polskiej i ukraińskiej medycyny. Organizujemy wizyty studyjne, seminaria specjalistyczne, szkolenia, spotkania biznesowe. W ramach projektu Medsestra.pl i Vrachi.eu rekrutujemy do polskich szpitali personel medyczny z Europy Wschodniej.

  Chcesz wiedzieć więcej o projekcie?

  5. Od początku wspieram ukraińską reformę decentralizacji. Organizujemy dla ukraińskich urzędników wizyty studyjne do Polski celem wymiany doświadczeń. Organizujemy na Ukrainie specjalistyczne seminaria, na których omawiamy najważniejsze trendy w zarządzaniu administracją publiczną. Przekazujemy doświadczenia z sukcesu polskiej transformacji ustrojowej i ekonomicznej. Opowiadamy, jak stworzyć skuteczną markę miast i regionów, pozyskać grantową pomoc finansową, obsługiwać inwestorów.

  6. Piszę i wspomagam kreowanie strategii rozwoju miast i gmin w Polsce i na Ukrainie. Wraz ze społecznościami lokalnymi analizuję dziedzictwo kulturowe i biznesowe wybranych jednostek samorządu terytorialnego, omawiam z nimi potencjał rozwojowy wpisujący się w europejskie i światowe trendy, formułuję cele rozwojowe, tworzę programy sektorowe i projekty rozwoju lokalnego. Jestem współautorem unikalnej metody badań jakości życia, której wyniki wspomagają efektywne podejmowanie decyzji przez lokalnych decydentów. Pozyskuję granty na sfinansowanie projektów transgranicznych.

  Jeżeli masz potrzeby, na które odpowiedzią może być profesjonalne wsparcie moje lub zespołów Mostu Biznesu i Medimostu, to opisz to na: kontakt@krzysztoflatka.pl

  Projekty

  Projekty

  Więcej o procesach zmiany:

  Organizacja / instytucja Stanowisko Okres Co zrobiłem z sukcesem
  Doradztwo i Szkolenia właściciel 2012-obecnie przeprowadzam rocznie dziesiątki szkoleń, seminariów, warsztatów z różnorodnej tematyki w języku polskim i ukraińskim,
  jestem doradcą strategicznym dla kilku transgranicznych projektów biznesowych, pisałem lub konsultowałem strategie rozwoju firm oraz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie
  Urząd Miasta Lublin dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych 2011-2019 kierowany przeze mnie wydział pozyskał granty zewnętrzne w kwocie dziesiątków milionów euro na projekty w różnorodnych obszarach tematycznych: kultura, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, dobre rządzenie, współpraca międzynarodowa, procesy zrównoważonego rozwoju
  Urząd Miasta Lublin dyrektor departamentu 2009-2011 wprowadziłem interdyscyplinarne zespoły zadaniowe do zarządzania projektami inwestycyjnymi
  Urząd Miasta Lublin Sekretarz Miasta 2007-2009 wdrożyłem w UM Lublin System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz program informatyzacji, zaktywizowałem system rad dzielnic
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wykładowca 2015-2018 prowadziłem zajęcia z zarządzania projektami w języku polskim i angielskim
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu wykładowca 2007-2008 stworzyłem program i prowadziłem przedmiot – Marketing Polityczny, dedykowany studentom specjalności komunikacja społeczna
  Fundacja Janusza Palikota pełnomocnik zarządu fundacji 2005-2007
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik Akademickiej Grupy Medialnej 2004-2005 zaniechano zapowiedzianej likwidacji Radia Centrum oraz stworzono grupę złożoną z uzupełniających się mediów studenckich
  Enzo sp. z o.o. wspólnik 2003-2007
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektów marketingu internetowego 2001-2004 stworzyłem pierwszy społecznościowy portal studencki w Lublinie
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik działu promocji i reklamy Akademickiego Radia Centrum 98’2 FM 1997-1998 wprowadziłem do Radia Centrum spoty reklamowe
  Katolickie Radio Lublin reporter 1996-1997

  Jeżeli potrzebujesz pozyskać nową wiedzę i wykorzystać ją do wdrażania zaplanowanych procesów zmian, to opisz szczegóły na: kontakt@krzysztoflatka.pl

  Więcej o projektach rozwoju:

  Projekty i programy Organizacja / instytucja Rola Okres Osiągnięte korzyści
  kilkadziesiąt projektów wprowadzających usprawnienia organizacyjne i zarządcze w polskich lub ukraińskich jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwach Urząd Miasta Lublin, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, Euro-Konsult Sp. z o.o., ekspert 2008-obecnie przeszkolone tysiące osób z zakresu zarządzania i internacjonalizacji działalności, wdrożone nowe standardy pracy, napisane i przyjęte do realizacji strategie rozwoju lokalnego
  program Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, przewodniczący rady programu, lider linii “dobre rządzenie” 2012-2019 koordynacja w skali miasta projektów realizowanych z partnerami z Europy Wschodniej
  Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej / Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego Urząd Miasta Lublin przewodniczący komitetu sterującego 2011-2019 Impreza corocznie gromadzi po około tysiąc uczestników, zajmujących się współpracą Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu
  dziesiątki projektów z grantów funduszy europejskich, szwajcarskich, europejskiego obszaru gospodarczego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Urząd Miasta Lublin przewodniczący komitetu sterującego 2009-2019 pozyskano granty zewnętrzne, a następnie skutecznie zrealizowano dziesiątki projektów w różnorodnych obszarach tematycznych: kultura, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, dobre rządzenie, współpraca międzynarodowa, procesy miejskie
  wdrożenie metodyki PRINCE2 do zarządzania projektami nieinwestycyjnymi Urząd Miasta Lublin przewodniczący zespołu zadaniowego 2011 dostosowano międzynarodową metodykę zarządzania projektami do lokalnej kultury organizacyjnej i wdrożono ją do wszystkich projektów nieinwestycyjnych realizowanych w UM Lublin
  program uroczystych obchodów 440 lecia Unii Lubelskiej Urząd Miasta Lublin przewodniczący zespołu zadaniowego 2009 zorganizowano uroczystą sesję Trybunału Konstytucyjnego w historycznej siedzibie lubelskiego Trybunału Koronnego; zorganizowano serię koncertów i innych atrakcji związanych z obchodami rocznicy; przyjęto i uhonorowano prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy, którzy osobiście przyjechali do Lublina
  program aktywizacji rad dzielnic Lublina Urząd Miasta Lublin Sekretarz Miasta 2007-2009 w strukturze UM Lublin stworzono nowy referat zajmujący się funkcjonowaniem rad dzielnic; wprowadzono nowe statuty dzielnic; wprowadzono rezerwę środków budżetu miasta do wyłącznej decyzji rady dzielnicy; wyłoniono rady we wszystkich dzielnicach Lublina; zorganizowano cykl szkoleń profesjonalizujących działalność dzielnicowych rad i zarządów; wporwadzono otwarte spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami dzielnic
  program informatyzacji Lublina Urząd Miasta Lublin Sekretarz Miasta 2007-2009 uruchomiono nowe serwisy internetowe urzędu i jego biuletynu informacji publicznej; połączono w jedną szerokopasmową sieć komputerową wszystkie budynki urzędu i przejęto w całości od dotychczasowego operatora ruch telefoniczny wykorzystując technologię VoIP; uruchomiono sieć hot-spotów; ustawiono kilkadziesiąt kamer w ramach monitoringu miasta; rozpoczęto wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania urzędem oraz elektronicznego obiegu dokumentów;
  wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Urząd Miasta Lublin pełnomocnik prezydenta / Sekretarz Miasta 2006-2009 wprowadzono nowoczesne biura obsługi mieszkańców, a w nich elektroniczne systemy kolejkowe; opublikowano w Internecie 350 szczegółowo opisanych kart usług; wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów;
  program restrukturyzacji Radia Centrum 98’2 FM oraz stworzenie Akademickiej Grupy Medialnej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik AGM oraz redaktor naczelny RC 2004-2005 zaniechano zapowiedzianej likwidacji Radia Centrum oraz stworzono grupę złożoną z uzupełniających się mediów studenckich
  dwa projekty z grantów Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektu 2002, 2004 wypromowano wśród społeczności akademickiej Lublina postawy oszczędzania oraz przybliżono aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej
  Kongres Rektorów KRASP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie członek komitetu organizacyjnego 2003-2004 wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zaznaczono rolę Lublina jako pomostu pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią
  www.student.lublin.pl Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektu 2002-2004 stworzono pierwszy społecznościowy portal studencki w Lublinie
  www.umcs.lublin.pl Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierownik projektu 2001 – 2002 nowoczesna strona internetowa uczelni zaczęła pełnić ważną rolę w komunikacji zewnętrznej

  Jeżeli potrzebujesz pozyskać nową wiedzę i wykorzystać ją do wdrażania zaplanowanych procesów zmian, to opisz szczegóły na: kontakt@krzysztoflatka.pl

  Kontakty

  Jeżeli potrzebujesz pozyskać nową wiedzę i wykorzystać ją do wdrażania zaplanowanych procesów zmian, to opisz szczegóły na:

  ul. Kołłątaja 3/15
  20-006 Lublin

  Polska